Tovar

Čo by ste mali vedieť o druhom pilieri?

Práve v čase kedy zažívame na vlastnej koži vysokú mieru inflácie, je ten najvyšší čas zabezpečiť si dôchodkové sporenie. Dôchodkové sporenie predstavuje 1. pilier, ktorý je vyplácaný sociálnou poisťovňou. Prislúcha každému občanovi po dosiahnutí dôchodkového veku.

Čo viete o prvom a druhom pilieri?

Prvý pilier dôchodkového zabezpečenia je spravidla financovaný zo štátneho rozpočtu. Štátny rozpočet predstavujú finančné prostriedky, ktoré sa zbierajú z príjmov pracujúcich a ostatných štátnych daní. Výška dôchodkov je vo veľkej http://referaty.aktuality.sk/velka-morava/referat-27224 miere ovplyvňovaná súčasnou zamestnanosťou, respektíve nezamestnanosťou v krajine ako aj celkovou demografiou. Kedy vám vzniká nárok na starobný dôchodok?

peniaze

Po pravde, vek určujúci nárok na poberanie starobného dôchodku, sa bohužiaľ, stále zvyšuje. Zatiaľ čo za rok 2022 je dôchodkový vek od 63 rokov, od roku 2023 to bude 63 rokov a 2 mesiace. Dôchodkový vek sa však skracuje počtom detí. To znamená, že ak ste napríklad matkou troch detí, nárok na starobný dôchodok vám vzniká od 61 rokov a 6 mesiacov. (za rok 2022) V podstate, každým narodeným dieťaťom sa vám znižuje vek potrebný na poberanie dôchodku o pol roka.

dôchodok

Z dôchodkového zabezpečenia (1. pilier) vám odchádzajú odvody do sociálnej poisťovni. Za rok 2022 a aj budúci rok to bude 18% zo sumy dôchodku. Ak ste sa však zaregistrovali a vstúpili aj do 2. piliera, teda do dôchodkového sporenia, odvody sa vám odvádzajú za tento vo výške 12% a nasledujúci rok vo výške 12,25%. Prvý pilier sa riadi jednoduchým princípom, a to, že ak ste v minulosti dobre zarábali výška vášho dôchodku bude nižšia, ako pre tých ktorí nepracovali vôbec alebo zarábali menej. Takže druhej skupine ľudí určité percento pridá. Zatiaľ čo tým, ktorí zarábali napríklad trojnásobok priemernej mzdy, tak tým z dôchodku poriadne uberie. Aj preto sa mu hovorí, že je solidárny.

Druhý pilier predstavuje súkromné dôchodkové sporiace zabezpečenie. Ak patríte do 1. aj do 2. piliera, časť odvodov do sociálnej poisťovne, ktorá sa vám odvádza z dôchodku, ide 5,5% práve do tohto dôchodkového sporenia.

Zmluvu o dôchodku a ostatné informácie nájdete na Zmluva o dôchodku Ezmluva.