Tovar

Ako zistiť pH vody

Domáci test vody vám prináša jednoduchý a rýchly spôsob ako zistiť rôzne parametre pitnej alebo studničnej vody. Medzi tieto parametre patrí: test dusitanov, dusičnanov, prechodnej tvrdosti, pH a chlóru. Ide o parametre, ktoré určujú bezpečnosť vašej vody. Vďaka nim môžete zistiť, či je vaša voda vhodným prostredím pre výskyt rôznych baktérií, či iných patologických mikroorganizmov. Pokiaľ zistíte, že je jeden, či viac parametrov vychýlených z referenčných – teda hodnôt spĺňajúcich kritéria pre napríklad pitie vody, budete vedieť, že ich treba dostať späť na požadované hodnoty, a neskôr si stav vody domácim testom vody opäť skontrolovať.

ph

Ďalej sa budeme venovať jednému veľmi známemu parametru, o ktorom ste už určite niekedy počuli. Jedná sa o pH. A nie, vôbec nemusíte vedieť, že pH je vlastne záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových iónov, či iné zložité chemické poučky. S domácim testom vody jednoducho vložíte papierik na pár sekúnd do vody a jej pH ľahko odčítate pomocou farebnej zmeny. Indikátor pH je reagencia v suchom stave, ktorá pri kontakte s vodou zmení zafarbenie. Pásik na meranie ph vody len priložíte ku grafickej šablóne a výsledok viete zistiť okamžite.

pohar

Neutrálna hodnota pH je 7. To znamená, že každá hodnota nižšia ako 7 vykazuje kyslé prostredie, a každá hodnota vyššia ako 7 vykazuje zásadité prostredie. Ideálne pH pitnej vody je v rozptyle 6,8 – 7,6. Pokiaľ po zmeraní zistíte, že hodnota nie je v požadovanom rozpätí viete akým smerom sa vydať pri jej úprave a následne môžete hodnoty pravidelne kontrolovať. Je to naozaj jednoduché! Pásik stačí len nachvíľu ponoriť a výsledok poznáte okamžite. Kontrolovať si môžete akýkoľvek typ vody. Domáci test vody neobsahuje len políčka na testovanie pH ale aj ďalšie parametre, vďaka čomu si celistvo skontrolujete stav vašej vody.