Tovar

Likvidáciu spoločnosti je dobré prenechať odborníkom

Ak sa rozhodnete skončiť s podnikaním a zlikvidovať svoju spoločnosť, určite ste sa po dlhom zvažovaní rozhodli pre tento krok racionálne. Likvidácia spoločnosti je vskutku náročný právny proces. Je treba ho poznať a vedieť, čo všetko je potrebné dodržať a ako presne to má znieť. Najskôr musia orgány spoločnosti schváliť likvidáciu firmy a určiť jej likvidátora, ktorý niekedy býva spoločníkom firmy a niekedy je to zase externista a tak podobne. Musí sa tiež dohodnúť jeho odmena a ďalšie podrobnosti. Nejde tu o maličkosti, preto sa treba zaoberať celou spoločnosťou a vysporiadaním záväzkov. Pri likvidácii ide o mimosúdne vysporiadanie.

podnikanie

Do obchodného registra sa táto právna skutočnosť musí zapísať, aby bolo jasné, že je spoločnosť v likvidácii. Ďalej sa oznamuje v Obchodnom vestníku fakt o likvidácii, aby sa mohli prihlásiť prípadný veritelia v danej lehote. Následne musí likvidátor urobiť a predložiť účtovnú závierku, správu o likvidácii ako aj návrh na rozdelenie likvidačného zostatku medzi spoločníkov. Jednoducho likvidátor má veľmi zodpovednú úlohu a musí pripraviť množstvo dôležitých dokumentov a podkladov, ktoré predloží orgánom spoločnosti na schválenie. Výmaz z obchodného registra sa udeje až po splnení všetkých týchto úkonov a predložení patričných dokumentov.

zamyslená podnikateľka

Je teda viac ako na mieste toto dôležité právne vykonávanie zveriť radšej do rúk profesionálnej spoločnosti, ktorá sa likvidáciou zaoberá a bude vám ju aj patrične vedieť právne a odborne vykonať, aby vás to finančne a časovo nezdržovalo. Jednou z takýchto spoločností, na ktorú sa podnikatelia a firmy môžu s dôverou obrátiť je Ezmluva.sk. Zlikvidovať spoločnosť tu môžete už za 499 €. Veľmi pohodlne a bezbolestne bude vaša spoločnosť zrušená a to presne podľa právnych predpisov. Nielen začatie podnikania, ale aj jeho ukončenie si môžeme uľahčiť zverením do profesionálnych rúk.