Tovar

Proces predaja firiem

http://slovnik.azet.sk/preklad/slovensko-anglicky/%3Fq%3Djedn%25C3%25A9ho%2Bd%25C5%2588a =“Content-Type“ content=“text/html; charset=UTF-8″>

Spoločnosť s ručením obmedzením patrí k najčastejším, ale zároveň k najobľúbenejším formám podnikania na našom území. Spoločnosť zvyčajne tvoria niekoľkí spoločníci, z ktorých je spoločnosť zložená a ktorí ručia za záväzky spoločnosti len do výšky svojho vkladu. Spoločníkov môže byť najviac 50. Všetci spoločníci podpisujú, teda spoločenskú zmluvu, ktorá je oficiálna písomná dohoda o podmienkach danej spoločnosti. Existujú aj také spoločnosti, kde žiadny spoločníci prítomný nie sú ide o tzv. jedno osobove spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri takom to prípade založenia spoločnosti výlučne len jednou osobou je spoločenská zmluva nahradená zakladateľskou listinou, ktorú tvorí len jedna zakladajúci osoba. Minimálne základné imanie celej spoločnosti je pritom 5000€. Na jedného spoločníka to vychádza na minimálnu sumu 750€.

predaj

Každý spoločník môže mať v jednej spoločnosti len jeden percentuálny podiel, ktorý, ale môže navyšovať svojim peňažným vkladom. V dnešnej dobe je v obľube kúpa spoločnosti, ktoré už sú založené s majú, teda nejakú tu históriu spojenú s podnikateľskou činnosťou. Kúpa takýchto založených firiem je dobrou voľbou hlavne pre osoby, ktoré chcú začať podnikať prakticky z dňa na deň. Firmy, ktoré už založené sú majú niekoľko výhod oproti firmám, ktoré si môžete založiť sami. Jednou z hlavných výhod je práve rýchlosť začatia podnikania. Založenie novej spoločnosti trvá okolo jedného mesiaca. Samozrejme lehota založenia sa môže aj predĺžiť. Okrem toho, ale máte na starosti množstvo administratívnych povinností, ktoré musíte absolvovať. Pri kúpe už založenej spoloční sú tieto záležitosti, ako napríklad zápis do obchodného registra už dávno vybavené keďže spoločnosť už podnikateľskú históriu ma.

predaj

Ďalšou podstatnou výhodou, ktorú si určite všimnete je splatené základné imanie celej spoločnosti, ktoré je vo výške 5000,€ ako sme už spomínali v úvode. Taktiež ma táto spoločnosť pridelené daňové registračné číslo ako aj identifikačné číslo organizácie. Spoločnosť je registrovaná aj v sociálnej a zdravotnej poisťovni. Niektoré firmy zvyknú mať založenú aj živnosť sú, teda právoplatne registrované na živnostenskom úrade. Okrem spoločnosti, ktoré už podnikateľskú činnosť vykonávali existuje aj jedna moderná možnosť, ktorá sa nazýva ready-made spoločnosť. Ide o novodobú spoločnosť, ktorá vznikla len za účelom následného predaja firmy https://41business.com/predaj-ready-made. Ako aj v predchádzajúcom prípade, teda u spoločnostiach, ktoré sme si spomenuli, aj tieto spoločnosti majú splatené základné imanie a tiež vybavené dôležité záležitosti, ktoré sú dôležité pre samotný chod spoločnosti.