Ženy

Predaj firiem

O firmy, ktoré už založené sú majú záujem ľudia, ktorí nemajú čas na založenie nových firiem, prípadne nechcú strácať svoj čas so založením firmy. Takýto proces nielen, že trvá nejaký ten čas, ale aj zahŕňa množstvo povinností a formalít, ktorým musíte prejsť. Sú to napríklad rôzne dokumenty, povinná administratíva, zloženie základného imania, zápis do obchodného registra, výber správneho odvetia v ktorom sa firma bude pohybovať čiže zámer podnikateľskej činnosti. Ak sa, ale rozhodnete kúpiť firmu, ktorá už založená je a tieto povinností už ma dávno za sebou tak všetky tieto veci môžete ľahko preskočiť a nemusia vás vôbec trápiť.

Podpis

Kúpa už založenej firmy vám umožňuje začať podnikať praktický od podpisu predaja firmy. Veľkou výhodou je, že firmy, ktoré už založené sú majú všetky tieto záležitosti, ktoré sme spomínali riadne vysporiadané. Takže sa o nič nestaráte. Tiež vám odpadá starosť z vyplateným základného imania, ktoré už zložené je. Pri každej kúpe si je dobre najprv preveriť minulosť firmy. V akom odbore podnikala, kto boli jej klienti, spoločnici, konatelia, aké mala prípadne goodwill ( dobre meno). Overte si či firma nie je dlžníkom pripadne, či nemá nejaké podlžností o, ktorých na prvý pohľad neviete. Čo sa týka predaja pri každom prevode firmy musíte zaistiť aj rôzne administratívne dokumenty, ktoré sú dôležité na prevod firmy. Takýmito dokumentmi môže byť zmluva o samotnom prevode, dokumentácia všetkých zmien v obchodnom registri alebo aj list vlastníctva sídla spoločnosti.

predaj

Zaujímavou možnosťou sú tzv. ready-made spoločnosti jedná sa o také spoločností, ktoré sú založené práve na následný predaj. Firmy na predaj 41business znamenajú spoločností, ktoré sú riadne zapísané v obchodnom registri, majú splatené základné imanie v plnej výške, majú všetky potrebné dokumenty na prevod aj na následne podnikanie. Všetky dokumenty sú úradmi overené a taktiež sú po právnej stránke v poriadku.