Tovar

Novodobá možnosť sídla

Každá firma je povinná mať zriadené svoje sídlo. Sídlo firmy je adresa, na ktorej daná firma sídli. Ide o základnú povinnosť, ktorú musí spĺňať každý zakladateľ firmy či spoločnosti. Adresa každej firmy sa využíva hlavne na komunikáciu s úradmi, klientmi, prijímanie korešpondencii a rôznych zásielok, ktoré sú na adresu odoslané. Každé sídlo je zapísané v obchodnom registri. Okrem fyzických sídiel, ako je byt, dom či nejaký nebytový priestor môže byt v obchodnom registri zapísané, a teda aj riadne využívané, aj tzv. virtuálne sídlo. Ide o sídlo alebo adresu, ktoré pre majiteľa nemú fyzickú hodnotu no spĺňa všetky podmienky na to, aby mohlo, ako sídlo firmy vystupovať.

Virtuálne sídlo

Taktiež ma toto sídlo všetky dôležité štandardy, ktorými disponujú všetky ostatné sídla. Virtuálne sídlo ponuka firma alebo subjekt, svojim klientom prijímanie pošty a zásielok, notifikácie o prijatej pošte, ktoré môžu byť preposlané na SMS, ale email. Virtuálne sídlo si môžete zvoliť v ktoromkoľvek meste na Slovensku. Ceny sa takéto virtuálne sídlo sa pohybujú zvyčajne vo výške niekoľko desiatok eur za mesiac. Záleží však na tom aký balíček služieb si vyberiete. Virtuálne sídlo je veľmi obľúbenou možnosťou, čo sa týka výberu adresy spoločnosti. Jednou z výhod je cenová dostupnosť takýchto sídiel. Ako výhodu môžete tiež vnímať, prehľadne prijímanie vašich zásielok, oznámenia každej prijatej pošty. Služby, ktoré môžu klienti takýchto virtuálnych sídiel využívať väčšinou sú: preposielanie pošty a zásielok, ktoré boli doručené na virtuálnu adresu klienta. Prepisovať sa môžu napríklad na emailovú adresu.

Virtuálne sídlo

Klient sa môže s firmou, ktorá mu virtuálne sídlo ponuka dohodnúť, že pošta, ktorá bola doručenú sa mu bude zasielať aj na jeho vopred dohodnutú fyzickú adresu. Napríklad na adresu jeho trvalého bydliska. Využívajú ho menší podnikatelia, živnostníci, spoločnosti s ručením obmedzeným, firmy, ktorým sa neoplatí zaobstarať si nejaké priestory napríklad z dôvodu častého presunu. Veľmi výhodne je aj pre začínajúcich podnikateľov, ktorí iba vstupujú do sveta biznisu a nechcú utrácať príliš veľké peniaze za nájom sídla, a to už ani nehovoriac o kúpe bytu či nejakých priestorov, ktoré by mohli začínajúcich podnikateľov zruinovať skôr, ako začnú.